< class="head"> < class="logo">适友 < class="navi"> < class="topbar"> < class="toplang"> 中文 | English < class="topseek">
全站搜索
< class="topm"> 商城 < class="topmli"> 适友柜类定制专家 司米定制家居 华鹤定制家居 米兰纳定制家居 < class="topm"> 招商加盟 < class="topmli"> 适友柜类定制专家 司米定制家居 华鹤定制家居 米兰纳定制家居 家具家品 工程业务 新渠道业务 < class="secbar"> < class="secbarc"> < class="secbardot">当前位置:首页 > 投资者关系 > 投资者接待 < class="sect"> 投资者接待 < class="secbox"> < class="jdrow"> < class="jdp"> < class="jdc">

公司董秘办作为投资者关系管理的具体实施机构,是公司与投资者沟通的桥梁。公司通过多种途径和平台与广大投资者实现良性互动,致力于打造“投资者服务中心”。

< class="jdrow2"> 欢迎广大投资者联系我们,我们会尽力为您提供快速、优质的服务。 < class="jdrow"> < class="jd1 left"> < class="jdtt">一、信息推送服务 < class="jdcc"> 如果您想接受信息推送服务,可扫描下方二维码, 关注公众号“适友家居”。

< class="jd1 right"> < class="jdtt">二、联系方式 < class="jdccc"> 投资者关系专用信箱:ningji@suofeiya.com.cn < class="jdccc"> 投资者服务热线:0551-8753 2563 < class="jdccc"> 投资者专用传真:020-8757 9391 < class="jdccc"> 深圳证券交易所互动易平台:http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index 互动交流 < class="footbox"> < class="foot"> < class="fbq">适友家居股份有限公司 保留所有版权 2021 皖ICP备16019538号-1 < class="kfbar"> < class="kfbox"> < class="kfico"> 联系我们 < class="kfitem wow fadeInRight"> < class="kftel"> < class="kftelt">联系方式 < class="kftelc"> 消费者服务热线
400-6061-631
投资者服务热线
0551-8753 2563
媒体业务咨询
media@sfygroup.com
举报邮箱
audit@sfygroup.com < class="kfico"> 公众号 < class="kfitem wow fadeInRight"> < class="kftel"> < class="kfmat">扫码关注适友 < class="kfico" onclick="$('#bmform').show()"> 设计报名 < class="kfico kftop" onclick="Page_scrollTo()"> 返回顶部 < class="maskbg" id="bmform">
< class="formrow" style="margin-top: 60px;"> 姓名: < class="formrow"> 手机: < class="formrow"> 区域: < class="selectrow" id="selectrow_region" > < class="formrow"> 需求: < class="selectrow" id="needs" style="border-bottom: none;"> 柜类 橱柜 木门 窗帘 < class="formbtn" onclick="signup()">立即免费申请