< class="hidden">
< class="inner"> < class="logo-wrap"> < class="mobi-nav">
< class="wrap-title">

大家居 /

< class="menu-btn" id="mobiMenuBtn"> < class="header-nav-wrap" id="mobiMenu"> < class="mobi-menu-bg"> < class="mobi-menu-close" id="mobiMenuClose"> < class="box"> < class="nav-tools clear"> <> < class="search-box">
< class="line"> < class="lang"> < style="color: #ccc;">EN < class="nav-shops js-show-sublist"> 品牌商城 < class="nav-shop-box js-sublist"> < class="nav-join"> 招商加盟
< class="wrapper banner-title"> < class="banner-img" style="background-image: url(/html/uploads/slide/20190402/3891ab2a90300bb3661698b79854de10.jpg);"> < class="wrapper nav-wrap"> < class="inner clear"> < class="container"> < class="wrapper section service-video-wrap"> < class="rect"> < class="inner"> < class="video-box hidden" id='videoBox'> < class='video-inner'> < class="video-block"> < class="video-group"> < class='video-item'> < class="video-rect"> < class="video-num">1/1 < class="video-text hidden">IE8及以下浏览器不支持该视频标签,请更新浏览器版本或使用其他浏览器查看 < class="wrapper section service-s1"> < class="inner clear">

八大空间系统,全屋定制,提供完整的家居解决方案

< class="image" id="room"> < class="icon icon1 act" data-tag="0"> < class="icon icon2" data-tag="1"> < class="icon icon3" data-tag="2"> < class="icon icon4" data-tag="3"> < class="icon icon5" data-tag="4"> < class="icon icon6" data-tag="5"> < class="icon icon7" data-tag="6"> < class="icon icon8" data-tag="7"> < class="image2" id="roomImg"> < class="img" style="display: block;">

卧室

< class="img">

餐厅

< class="img">

厨房

< class="img">

客厅

< class="img">

青少年房

< class="img">

入户

< class="img">

书房

< class="img">

阳台

< class="product-wrap wrapper service-s2"> < class="inner">

适友大家居

< class="product-main"> < class="list-pandect clear"> < class="pandect" style='display: block;float: left;'> < class="pandect-inner"> < class="caption">

入户

< class="pandect" style='display: block;float: left;'> < class="pandect-inner"> < class="caption">

客厅

< class="pandect" style='display: block;float: left;'> < class="pandect-inner"> < class="caption">

厨房

< class="pandect" style='display: block;float: left;'> < class="pandect-inner"> < class="caption">

餐厅

< class="pandect" style='display: block;float: left;'> < class="pandect-inner"> < class="caption">

书房

< class="pandect" style='display: block;float: left;'> < class="pandect-inner"> < class="caption">

卧室

< class="pandect" style='display: block;float: left;'> < class="pandect-inner"> < class="caption">

青少年房

< class="pandect" style='display: block;float: left;'> < class="pandect-inner"> < class="caption">

阳台

< class="side-nav" id="sideNav"> < class="seek-advice-from" id="sideContact"> < class="icon"> < class="nav-list"> < class="weixin" id="sideWeixin"> < class="gotop" id="gotop"> < class="wrapper footer-wrap"> < class="inner"> < class="link-wrap"> < class="copyright">

适友家居股份有限公司 保留所有版权 2019
皖ICP备16019538号-1